Beneficiile de care se bucură toți membrii echipei noastre

Oferim o serie de beneficii care țin mai degrabă de cultura noastră organizațională și valorile companiei: transport, bonuri de masă, diverse ajutoare financiare, cursuri și traininguri. Anual, alocăm buget pentru traininguri la nivelul întregii companii. În plus, fiecare departament are buget pentru a realiza diverse cursuri, în funcție de nevoile specifice ale oamenilor și de direcțiile de dezvoltare pe departament.

De-a lungul timpului, oamenii noștri au participat la cursuri și și-au perfecționat cunoștințele și abilitățile în cadrul traingurilor pe teme de bugete, managementul timpului, managementul conflictelor, managementul performanțelor sau tehnici de vânzare.

Posturi disponibile

Dacă ești interesat de oricare dintre posturile disponibile din echipa noastră, dar nu vrei să încarci CV-ul pe site, poți să suni sau să scrii direct către departementul de Resurse Umane, folosind următoarele date de contact: hr@carnia.ro, 0730 399 166

Atribuții:
• participă la elaborarea politicilor IT ale companiei, elaborează proceduri IT, acordă consultanță în domeniu;
• monitorizează, întreține și dezvoltă infrastructura și serviciile IT (email, DNS, router, switch, access point, stocare, backup, upgrade) ale companiei;
• avizează toate achizițiile de echipamente și programe realizate în cadrul companiei;
• proiectare rețea de calculatoare;
• asigură consultanță de specialitate în achiziționarea de echipament tehnic, recomandând soluții adecvate activității firmei;
• protejează informația în rețea, precum și securitatea traficului pe internet;
• controlează/supraveghează traficul de date;

Cerințe:
• experiență relevantă în domeniu, excelente cunoștințe MS Office (Word, Excel, Power Point) sau alte aplicații similare;
• limbaje de programare SQL, PL/SQL;
• sisteme de operare Microsoft WINDOWS;
• rețele de calculatoare;
• responsabilitate, punctualitate, echilibru şi stăpânire de sine;
• poate constitui un avantaj – cunoașterea unui limbaj de programare;
• limba engleză: citit, scris, vorbit – nivel mediu;
• bun organizator, spirit de iniţiativă, persoană deschisă și comunicativă;
• adaptabilitate;
• capacitate de lucru în echipă;
• asumarea responsabilității;
• capacitate de analiză și sinteză;
• capacitate de a rezolva problemele;
• capacitate de autoperfecționare și de valorificare a experienței dobândite;

Beneficii oferite:
• contract de muncă încheiat pe o perioadă nedeterminată;
• card de fidelitate;
• tichete de masă;
• bonusuri în funcție de performanță;
• ajutoare financiare pentru evenimente;
• pachete de produse/sărbători;
• zile libere pentru evenimente.

Menționăm faptul că pachetul complet salarial și beneficii îl prezentăm în urma interviului.
Atribuții:
• Asigură controlul recepției de medii de cultură sub aspectul calității, conformității cu documentațiile tehnice și prevederile legale;
• Întreține relații externe cu Autoritățile Statului și îndeosebi cu ANSVSA, APM, Garda de mediu;
• Execută analize microbiologice, planificate și la cerere, conform instrucțiunilor de lucru, cu respectarea principiilor bunelor practici de laborator;
• Analizează și interpretează rezultatul examenelor de laborator;
• Utilizează aparatura de laborator și asigură exploatarea acesteia conform specificațiilor tehnice;
• În timpul programului de lucru, asigură buna gestionare a spațiilor, echipamentelor, a mediilor de cultură și a reactivilor;
• Efectuează operațiuni de sterilizare uscată și umedă, și se asigură de calitatea mediilor de cultură preparate;
• Participă la rezolvarea neconformităților de microbiologie identificate pe toate procesele din companie, ce implică calitatea și siguranța alimentară;
• Propune metode și soluții noi de verificare a calității materialelor, din punct de vedere microbiologic;
• Planuri HACCP - identificare pericole și determinare niveluri acceptabile din punct de vedere microbiologic / evaluare pericole / selectare și clasificare măsuri de control / validare măsuri de control.

Cerințe:
• Persoană dinamică, energică, practică;
• Spirit întreprinzător;
• Abilități numerice, analitice și organizatorice;
• Abilități foarte bine dezvoltate de comunicare;
• Abilități dezvoltate de relaționare;
• O foarte bună capacitate de adaptare, acomodare, integrare;
• Abilități de înțelegere și transmitere a informațiilor;
• Orientat spre rezultate;
• Foarte motivat;
• Foarte organizat;

Beneficii oferite:
• contract de muncă încheiat pe o perioadă nedeterminată;
• card de fidelitate;
• tichete de masă;
• bonusuri în funcție de performanță;
• ajutoare financiare pentru evenimente;
• pachete de produse/sărbători;
• zile libere pentru evenimente.

Menționăm faptul că pachetul complet salarial și beneficii îl prezentăm în urma interviului.